top of page

Πολιτική Cookies

To Garden Cafe τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας https://www.gardencafe.gr. Η χρήση των cookies γίνεται με κύριο σκοπό να καταστήσουμε την ιστοσελίδα πιο λειτουργική προς τους χρήστες μας. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι τα cookies και το πώς χρησιμοποιούμε αυτά, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορείτε να αποφασίζετε αν θέλετε τα cookies στις συσκευές σας ή όχι.

 

Α. Τι είναι τα cookies;
Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) της Εταιρίας μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία δεδομένων του φυλλομετρητή σας (browser) προς εμάς. Ανάλογα με τη διάρκειά τους τα cookies διακρίνονται σε:

 • «Προσωρινά» (session cookies): cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας.

 • «Έμμονα» (persistent cookies): cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, εκτός από τα cookies που προστίθενται από εμάς, υπάρχουν και cookies τα οποία προστίθενται από τρίτα μέρη στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρουν (λ.χ. Google Maps, Youtube κλπ).

 

Για να μπορούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπος  https://www.gardencafe.gr και την εμπειρία των επισκεπτών του, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για τη συγκέντρωση και παρουσίαση των πληροφοριών που συλλέγονται με cookies. Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας,  όπως την ώρα και την ημερομηνία επίσκεψης, το πλήθος επισκέψεων, τις σελίδες που περιλαμβάνει η επίσκεψη, την έναρξη και τη λήξη της επίσκεψης, την κατηγορία συσκευής του χρήστη (κινητό, tablet, υπολογιστή), τον ιστότοπο από όπου προήλθε η επίσκεψη στον ιστότοπο https://www.gardencafe.gr, και άλλες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται συγκεντρωτικά και μόνο, καθώς επίσης δε συνδέονται με προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου https://www.gardencafe.gr.

Επίσης, ανάλογα με τη χρήση τους, τα cookies διακρίνονται σε:
 

 • «Απολύτως απαραίτητα» (strictly necessary): cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες ενός site (π.χ. session cookie). Χωρίς αυτά δεν είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών του site που θέλετε να λάβετε.
   

 • «Απόδοσης» (performance): cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, (π.χ. ποιες σελίδες βλέπουν συχνότερα), καθώς και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες συγκεντρωτικές και ανώνυμες, μέσω των οποίων δεν μπορούν να αναγνωριστούν οι επισκέπτες. Δε χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies, ωστόσο τέτοια cookies ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται από τα Google Analytics.
   

«Παροχής διαφημίσεων» (targeting or advertising cookies): cookies που χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφημίσεων στον χρήστη, σχετικές με τα ενδιαφέροντά του. Συνήθως τοποθετούνται από τρίτα sites που σχετίζονται με τη διαφήμιση, με την άδεια του ιδιοκτήτη του site στο οποίο περιηγείται ο χρήστης. Τέτοια cookies δε χρησιμοποιούνται από εμάς, ωστόσο ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται από την Google ή το Youtube.

 

Β. Τι cookies χρησιμοποιούμε και για ποιο λόγο;
Το https://www.gardencafe.gr χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως flash cookies. Τέτοια cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από το Youtube για την αναπαραγωγή των video.

 • Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:

 • Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

 • Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

 • Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας.

 • Το μοναδικό «έμμονο cookie» που χρησιμοποιούμε από τη μεριά μας είναι τo consent cookie το οποίο αφορά στη μπάρα αποδοχής των cookies και χρησιμοποιείται για να θυμάται ο ιστότοπος ότι τα έχετε αποδεχθεί και να μην εμφανίζεται συνεχώς η μπάρα αποδοχής.

 

Γ. Ποια cookies δεν χρησιμοποιούμε;
Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

 

Δ. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης cookies;
Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του https://www.gardencafe.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η Εταιρία μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.

 • Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας (λ.χ. μέσω Google Analytics).

 • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών (λ.χ. μέσω Google Analytics).

 

Ε. Πως δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποδοχή της παραπάνω χρήσης cookies;
Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας https://www.gardencafe.gr λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της ιστοσελίδας https://www.gardencafe.gr και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και αν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Σας ενημερώνουμε ότι επιτρέπεται και χωρίς την πληροφορημένη συγκατάθεσή σας η εγκατάσταση και χρήση cookies που έχουν στόχο τη διενέργεια και διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν η εγκατάσταση είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής.

ΣΤ. Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies;
Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies μπορείτε να προβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις του εκάστοτε φυλλομετρητή σας (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, Safari for iPad and iPhone). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

Παρατίθεται σχετικό αρχείο με τις κατηγορίες των cookies και τις ονομασίες τους, τα οποία χρησιμοποιούνται στο site, καθώς και σύντομη πληροφόρηση για κάθε περίπτωση κάνοντας κλικ εδώ
 

bottom of page